Hem

Länna Drevvikens vattenförening

Föreningen förser medlemmarna med vatten från sjön Drevviken till bl a bevattning. Ledningsnätet har funnits sedan 1956 och drivs helt ideellt av boende i Länna.

AKTUELLT

Nätet är öppnat men Djupdalsvägen och Björnvägen saknar vatten pga byggarbeten.

ARKIV

 

Dokument och bilder från föreningens historia kommer att läggas ut i arkivet. Återkom gärna lite senare och minns.

 

 

HISTORIK

Vad vet du om vattenföreningens tillkomst? Följ Historik-länken ovan och läs om hur det började.

 

 

Nätet fungerar normalt.

 

FÖRENINGSINFORMATION

 

Årsmöte avhölls 5 april med ett knappt 20-tal medlemmar närvarande. Årsavgiften för 2016 sattes till 450kr.

Föreningsinformation med inbetalningsuppgifter skickas ut per post under början av maj med betalning under maj.

 

DRIFTSINFORMATION

 

Pumparna startades 1 maj och 9:e maj fick även Länna Norra vatten efter en del extraarbeten som behövde genomföras där. Djupdalsvägen och Björnvägen saknade dock fortfarande vatten på grund av de omfattande gatuarbeten som pågår där.

Djupdalsvägens jämna sida 2-14 fick vatten inkopplat 30 maj genom nydragning bakom fastigheterna. Övriga medlemmar längs Djupdalsvägen samtl Björnvägen 11-13 återstår.

Vissa fastigheter vid Timmervägen saknar vatten pga grävarbeten mellan 17 och 19. Övriga Länna Norra återfick vattnet fredag kväll (27/5) efer att varit urkopplade från 23 maj av samma orsak.

 

Det har noterats ett antal läckor om vilket har skrivits inlägg på bl.a Facebook. Det är viktigt att man har med ordet Länna i mailet när man skickar till föreningens mailkonto då mail annars hamnar i spam-lådan. Föreningens servicegrupp försöker att åtgärda läckorna så snart man får vetskap om dem men såväl servicegruppen som eposthanteringen sköts på idéell bas och någon 24/7 jourverksamhet förekommer inte.

 

Uppdaterad: 2016-05-31

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved