Hem

Länna Drevvikens vattenförening

Föreningen förser medlemmarna med vatten från sjön Drevviken till bl a bevattning. Ledningsnätet har funnits sedan 1956 och drivs helt ideellt av boende i Länna.

AKTUELLT

Nätet är öppnat men vissa områden saknar vatten, t.ex huvuddelen av Länna Norra, Sjöviksvägen, Djupdalsvägen och Björnvägen.

ARKIV

 

Dokument och bilder från föreningens historia kommer att läggas ut i arkivet. Återkom gärna lite senare och minns.

 

 

HISTORIK

Vad vet du om vattenföreningens tillkomst? Följ Historik-länken ovan och läs om hur det började.

 

 

VIKTIGT! Nätet är startat och en del har inte stängt sina kranar. Om det rinner vatten hos en bortrest granne, stäng kranen eller kontakta servicegruppen!

 

FÖRENINGSINFORMATION

 

Årsmöte avhölls 5 april med ett knappt 20-tal medlemmar närvarande. Årsavgiften för 2016 sattes till 450kr.

 

Pumparna startades 1 maj och huvuddelen av nätet är igång. Vissa områden är dock utan vatten då det finns avgrävda ledningar och annat vilket omöjliggör drift där.

- Länna Norra pga kapad huvudledning pga byggnation vid Timmervägen/Backåsvägen. Fjädervägen och vissa fastigheter på Backåsvägen har dock vatten då de matas från annan ledning.

- Sjöviksvägen pga kapad ledning vid transformatorstationen. Ev har fastigheterna söder därom vatten.

- Djupdalsvägen pga borttagna ledningar för den byggnation som kommer att starta maj/juni.

- Björnvägen är fortfarande utan ledningar efter förra årets byggnadsarbeten.

 

För att ordna framförallt Timmervägen/Backåsvägen kommer det att behövas en arbetsdag under kristi-himmelsfärdshelgen. Information om detta kommer ut efter styrelsemötet 3/5.

Sjöviksvägen kommer att ordnas under veckan och Djupdalsvägen kommer att hanteras när arbetena vid Backåsvägen är klara.

 

Föreningsinformation med inbetalningsuppgifter skickas ut per post under början av maj med betalning under maj.

 

 

Uppdaterad: 2016-05-02

 

Copyright 2012 © All Rights Reserved